Idigicom

Communicatie complex? Vandaag de dag zijn er oplossingen die u helpen om efficiënter te communiceren.

Efficiënter communiceren
Idigicom brengt in kaart welke communicatieoplossingen voor uw organisatie interessant zijn. Dat doen wij door te luisteren. Naar u, uw medewerkers en de ICT-afdeling. Elke partij heeft andere wensen en belangen. Aan ons de taak om die bij elkaar te brengen. Met enerzijds ons technisch inzicht en anderzijds onze kennis van vormgeving en usability, weten wij een brug te slaan en een oplossing te vinden waarin alle partijen vertrouwen hebben.

Toepassing staat centraal
Wij zijn ontwerpers van digitale communicatie. De toepassing staat bij ons centraal, want dat de oplossing daadwerkelijk gebruikt wordt is van belang. Pas dan kunt u als organisatie efficiënt communiceren. En daar gaat het uiteindelijk om.